Bạn thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi?

Số người tham gia bình chọn:
45

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 29 Tháng 11 2017 05:38

Bạn thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi?

Hits Percent Graph
Rất tốt
23 51.1%
Bình thường
11 24.4%
Chưa được tốt
3 6.7%
Ý kiến khác
3 6.7%