Bạn thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi?

Số người tham gia bình chọn:
44

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 09 Tháng 9 2017 08:29

Bạn thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi?

Hits Percent Graph
Rất tốt
22 50%
Bình thường
11 25%
Chưa được tốt
3 6.8%
Ý kiến khác
3 6.8%