Bạn thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi?

Số người tham gia bình chọn:
42

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 11:15

Bạn thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi?

Hits Percent Graph
Rất tốt
21 50%
Bình thường
11 26.2%
Chưa được tốt
3 7.1%
Ý kiến khác
2 4.8%